Category: Music

 • Jana Gana Mana Song Piano Notes – Video Tutorials

  Jana Gana Mana Song Piano Notes

  Jana Gana Mana Song Piano notes: Jana-Gana-Mana-Adhinayaka Jaya He, Bharata-Bhagya-Vidhata CD EE EE EE E EE DE F, E EE D DD BD C Punjab-Sindhu-Gujarata-Maratha, Dravida-Utkala-Banga C G GG G GGG GG F#AG, F FF F FE DFE Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga, Uchchhala-JaladthaTiranga E EE E ED GGG FF, E EE DDDD BDC Tava Subha Name Jage, Tava […]

 • Vandemataram song Piano Notes – Video Tutorials

  vandemataram piano tutorial

  Vandemataram song Piano Notes Vande Mataram! Vande Mataram! CD FGFG ! FG BC`BC` Sujalam, suphalam C`D` A# AG , GAF ED malayaja shitalam, DGFG EDEC, Shasyashyamalam, Mataram! CD FGFG , GA#AG! Vande Mataram! (X2) FG BC`BC` Shubhrajyotsna pulakitayaminim, F G B B BBCB C BC Phullakusumita drumadala shobhinim, B BB CBC` , C`D`C`A#, A A#A […]

 • Aashiqui2 Tum Hi Ho Piano notes – Video Tutorials

  aashiqui 2 piano tutorial

  Starting Music Four Times F G# C C# G# A# G Part one Hum tere binn a-b rehh nahi sakte C F D# D#C# C#C A#G# A#C# C C Tere bina kya wajoodh mera A#A# G#A# A# G#G F D# F Tujhse juda gar ho jaa yenge C C F D#C# C#C A# A# C […]

error: