Category: Telugu Romantic Poems

  • ఓ నా ప్రియతమ – Romantic Poem 1

    ఓ నా ప్రియతమ – Romantic Poem 1

    ఓ నా అందాల రాశి నిన్ను ఆకట్టుకొని ఓ నా ప్రియతమ నిన్ను కట్టుకొని మొదటి సారి ముట్టుకొని గట్టిగా పట్టుకొని సుతిమెత్తగా చుట్టుకొని వద్దన్న ముందుకని హద్దులు దాటుకొని సరిహద్దులు చేరుకొని ముచ్చటగా ముద్దులు పెట్టుకొని, పెట్టించుకొని మొదలుపెట్టన? నా మొదటి రాత్రి?   The situation is, a boy just before the marriage says to his girl what exactly wants to happen on his, this beautiful day, […]

error: